Домашна опрема за третман на отпадни води извезена во Сингапур

4.7 (1)

4.7 (2)

Домашна опрема за третман на отпадни води извезена во Сингапур.

Интегрираната опрема за третман на отпадни води често се користи во областа на третман на мали и средни домашни отпадни води.Неговата карактеристика на процесот е процесен пат кој комбинира биолошки третман и физичко-хемиски третман.Може истовремено да ги отстрани колоидните нечистотии во водата додека ги разградува органските материи и амонијак азот и да го реализира одвојувањето на калта и водата.Тоа е економичен и ефикасен нов процес на третман на домашните отпадни води.

Интегрираната опрема за третман на домашни отпадни води е погодна за третман и повторна употреба на домашна отпадна вода во станбени простории, села, градови, деловни згради, трговски центри, хотели, ресторани, санаториуми, органи, училишта, војници, болници, автопати, железници, фабрики, рудници, живописни места и други слични мали и средни индустриски органски отпадни води како што се колење, преработка на водни производи, храна и така натаму.Квалитетот на водата на канализацијата што ја третира опремата ги исполнува националните стандарди за испуштање.


Време на објавување: април-07-2022 година