Висококвалитетна механичка решетка за третман на отпадни води

  • High Quality Mechanical Grille For Waste Water Treatment

    Висококвалитетна механичка решетка за третман на отпадни води

    Автоматски механички сита со екран од нерѓосувачки челик за предтретман на отпадни води.На влезот на пумпната станица или системот за третман на вода е инсталиран високоефикасниот шипки за третман на отпадни води.Составен е од постамент, специфични плугови во облик на плуг, плоча за гребло, синџир на лифт и редуктор на мотори итн. Се склопува во различен простор според различна брзина на проток или ширина на каналот.